Monday, February 27, 2006

TestNG 4.6 is released

Hôm nay mò vào net đã thấy có bản 4.6 của TestNG cùng một cập nhật của TestNG plugin cho IntelliJ IDEA. Có điều bản cập nhật plugin này vẫn có lỗi khi chạy trên Demetra. :-(

Bạn có thể download TestNG 4.6 ở đây.

Cập nhật: Announcing TestNG 4.6 của Cedric

Còn mình thì đang đợi before/afterGroup đây. ;-)

No comments: