Thursday, February 23, 2006

IntelliJ IDEA Demetra build 5162 preview

Đây là build thứ 2 nằm trong EAP (Early Access Program) mà JetBrains đưa ra sau build 5131.

Một số thay đổi về giao diện:

+ Gộp 2 tab Classpath và Dependencies trong dialog Modules thành một tab Classpath+ Thiết kế lại giao diện Plugin Manager+ Cái này được gọi là "Searchable options dialog (MacOS X like)"+ Thay vì có một Scope View pane như trong build 5131 thì nay ta có thể chọn View option trong Project pane+ Inspection được nhóm lại với tiêu đềCác thay đổi khác trong build này:

* Major changes in JSP internal implementation.
Note that there may be problems with JSP functionality in this build.
* JSF support was accidentaly disabled in previous version.
Turned it on.
* JSP cache building fixes
* ER diagram for EJB
* Persistence unit generation with annotations by Hibernate model.
* Searchable options dialog (MacOS X like)
* Project View. Merged the Project View, Scope View and Favorites toolwindows.
* UI Designer. Column captions with resize support and context menu.
* UI Designer. Assorted usability improvements.
* JavaScript. Intention to create non-existing methods.
* JSP. Intention to create custom tag attribute from usage.
* Refactoring. Safe Delete for parameters.
* Plugin Manager. User interface redesigned.
* Compiler. Possibility to build JAR file on every make.
* Refactoring. Usability improvements for in-place rename.
* Support for filtering and highlighting in the log console.
* Other improvements and bugfixes.

Các thông tin khác:

+ Demetra roadmap: http://www.jetbrains.net/confluence/display/IDEADEV/Demetra+Roadmap

+ Các tính năng mới dự kiến sẽ xuất hiện trong Demetra: http://www.jetbrains.net/confluence/display/IDEADEV/Demetra+Roadmap

+ Download Demetra (phải đăng ký thành viên): http://www.intellij.net/eap/products/idea/download.jsp

Chú ý: Demetra có lỗi với plugin cho TestNG. Tuy test case vẫn chạy và hiện kết quả đúng nhưng có báo lỗi liên quan tới giao diện của TestNG.

Cập nhật: Trong phiên bản 5.1 trở về trước, khi ta muốn đổi tên của một biến local, IntelliJ IDEA sẽ hiện một hộp thoại để ta nhập tên mới. Nay trong build 5162, ta có thể đổi tên biến local mà không cần thông qua hộp thoại nữa.Cập nhật: Plugin JIndent, bản 4.0.7, không chạy được với Demetra build 5162

No comments: