Tuesday, February 28, 2006

Paint.NET 2.6 Final is released


Được release hôm 24/02, sớm hơn so với dự kiến đến 5 hôm (theo kế hoạch là 01/03), Paint.NET là một ứng dụng xử lý ảnh nhỏ gọn (chỉ có 3,41 MB) với khá đầy đủ các tính năng chuyên nghiệp. Điều quan trọng hơn là miễn phí và open source.

Bạn có thể download ở đây.

Xem thêm thông tin tại đây: http://www.eecs.wsu.edu/paint.net/index.html

Các tính năng: http://www.eecs.wsu.edu/paint.net/features.html

Cái mới trong phiên bản 2.6: http://www.eecs.wsu.edu/paint.net/roadmap.html#v2_6

Chú ý: Để chạy được Paint.NET 2.6, bạn cần cài đặt .NET Framework 2.0. Trên site của Paint.NET có sẵn phiên bản đóng gói cả .NET Framework 2.0 (49,1 MB, vẫn còn nhỏ hơn Photoshop, Paint Shop Pro nhiều)

No comments: