Saturday, February 18, 2006

J2SDK 6 Beta 2 ra lò

Mới chỉ sau khi tung ra J2SDK 6 Beta (phiên bản dựa trên build 59 có từ hồi tháng 11, hơi cổ) có 3 ngày, Sun đã âm thầm đưa ra phiên bản Beta 2 trên build mới nhất, 72, trên java.net. Phiên bản Beta 2 này được cập nhật đáng kể về documentation.

Về sơ bộ, J2SDK 6 không có nhiều sự bổ xung, thêm thắt về mặt cú pháp như version 5 mà hướng vào tập trung tăng cường tính bảo mật tích hợp chặt chẽ hơn với GSS/Keberos, LDAP, cùng với SmartCard API mới, tích hợp các dịch vụ Web. Điểm đặc biệt được nhấn mạnh ở đây là hiệu năng và sự tích hợp của hệ thống UI được cải thiện đáng kể. Thêm nữa là việc đưa vào trong J2SDK một scripting framework để hỗ trợ các ngôn ngữ scripting. Điều còn thiếu duy nhất mà đáng lẽ Sun nên làm ở J2SDK 6 là việc bổ xung GroupLayout.

Việc J2SDK 6 Beta ra mắt đã kéo theo một thread trên TSS tranh luận về nó với sự góp mặt của một số thành viên đòi hỏi một mớ hỗn độn các cú pháp mới (như trong C# 3.0 sẽ có). Về vấn đề này, mình cho rằng không nên phức tạp hóa ngôn ngữ quá mức bằng cách chắp nhặt, thêm thắt các cú pháp mới một cách qúa dồn dập, vội vàng và không cần thiết. Dù sao Java cũng hướng tới một ngôn ngữ dễ học, rõ ràng, mềm dẻo chứ không phải một thứ thập cẩm hỗn độn.

No comments: