Saturday, February 11, 2006

Borland đóng cửa nhà máy sản xuất IDE

Theo blog của "David I" và cũng theo tin chính thức của Borland, Borland đang tìm kiếm người mua dòng sản phẩm IDE (bao gồm: Delphi, C++Builder, C#Builder, JBuilder (và Peloton, phiên bản JBuilder được port sang Eclipse), InterBase, JDataStore, nDataStore, Kylix, ...). Đây là một tin buồn nhưng cũng đúng và đáng vì trong vòng 3, 4 năm qua, ngoài việc Borland đã không tạo được 1 sự đột phá mà cùng với sự nặng nề, cứng nhắc và qúa đắt đỏ của dòng sản phẩm này, đồng thời nữa là sự cạnh tranh khắc nghiệt của các IDE miễn phí như NetBeans, Eclipse cũng như một IDE thương mại xuất sắc khác, IntelliJ IDEA (IDE vừa nhận giải Java IDE xuất sắc nhất của năm do tạp chí Java Developer’s Journal bình chọn), và cũng không quên nhắc tới nữa là Visual Studio của M$, đương nhiên các sản phẩm của Borland sẽ không còn chỗ đứng vững chắc. Buồn cho Borland, đặc biệt là cho Delphi, 5 giây!

Câu hỏi quan trọng được đặt ra lúc này là ai sẽ mua dòng sản phẩm đó? M$ chắc chắn là không, IBM lại càng không nữa, Oracle chăng? Mình nghĩ là không. Vậy ai sẽ mua? Chắc cũng không phải là mình rồi. :-D

No comments: