Friday, April 14, 2006

Tôi lên kế hoạch

Trong những ngày này, tôi đang viết bản kế hoạch cho dự án đầu tay của mình. Đây cũng là một cách để thay đổi cách làm việc từ trước đến nay của tôi. Bắt đầu sẽ ko phải là cắm đầu vào suy nghĩ về cách coding mà sẽ là một kế hoạch cụ thể với những mục tiêu rõ ràng, các giai đoạn thực hiện cùng các nguyên tắc cần tuân theo trong qúa trình thực hiện dự án.

Tại thời điểm này, tôi chưa thể tiết lộ bất cứ thông tin gì liên quan đến dự án ở đây, ngoại trừ việc tôi có định hướng nó là một dự án mã nguồn mở miễn phí.

Do là dự án đầu tay, bản thân cũng thiếu nhiều kinh ngiệm và kiến thức, tôi không đặt nặng vấn đề về thời gian hoàn thành dự án. Nhưng tất nhiên sẽ có một lịch trình cụ thể mà tôi hy vọng rằng mình sẽ có thể thực hiện đúng theo nó.

Sẽ còn rất nhiều việc phải làm.

Tin tức: Muộn 1 ngày so với lịch trình, SuSE 10.1 RC1 đã được đưa ra cho người dùng download vào hôm qua. Hy vọng rằng SuSE 10.1 final sẽ xuất hiện trên máy của tôi vào ngày 27/5 tới.

No comments: