Friday, April 21, 2006

Dự án nào thì dự án

Dự án mà tôi đang ôm ấp có 2 module chính: một desktop application và một web application. Chức năng của 2 module về cơ bản là giống nhau, tất nhiên là module web sẽ không thể thực hiện được đầy đủ tất cả các chức năng của module desktop.

Qua dự án này tôi hy vọng sẽ học hỏi được thêm một số kiến thức sau:

   + Biết cách lên kế hoạch và sắp xếp các công việc theo từng giai đoạn
   + Biết cách tự tìm hiểu và sử dụng các thư viện có sẵn
   + Biết cách phát triển ứng dụng desktop (một phần mà tôi rất ít khi sờ tới từ trước đến nay)
   + Biết cách sử dụng tốt Subversion để quản lý phiên bản
   + Biết cách sử dụng IntelliJ IDEA thành thạo
   + Và tất nhiên là còn nhiều thứ khác nữa

Cũng nói thêm là về ý tưởng, dự án tôi đang dự định phát triển cũng chẳng có gì là mới mẻ. Có lẽ cái mới mẻ hơn là tôi phát triển + kết hợp 2 module web và desktop thành một sản phẩm thay vì riêng rẽ như những người khác.

No comments: