Saturday, April 15, 2006

How to use JDK on Fedora 5 while SELinux is enable

When I try to use JDK 6 (javac or java) on Fedora 5 while SELinux is enable (with default settings) I got an error message

dl failure on line 685Error: failed
/usr/java/jdk1.6.0/jre/lib/i386/client/libjvm.so, because
/usr/java/jdk1.6.0/jre/lib/i386/client/libjvm.so: cannot restore
segment prot after reloc: Permission denied

I tried to turn off SELinux and I can use JDK fine. But it has another way to use JDK while SELinux is enabled. Please follow these steps:

+ Goto System | Administration | Security Level and Firewall, enter
root password if need
+ Click tab SELinux (SELinux Setting value is Enforcing)
+ Click Modify SELinux Policy
+ Click Compatibility
+ Check in "Allow the use of shared libraries with Text Relocation"
+ Press OK

Báo cho cu Thắng một câu là anh chạy SVN trên Fedora ngon (với svn://) mà chẳng cần cấu hình đếch gì cả.

6 comments:

Thang Nguyen Cao said...

Báo cho anh hay là e đã vứt bỏ luôn thằng Red Hat rùi. Để tập trung cho dự án theo schedule của mình, buộc lòng phải làm dzậy. Mà này, anh chạy như thế nào trên FC? E là muốn nó chạy như service và phải do thằng Xinetd manage cơ. Chứ deck có chơi cuội kiểu step2 là chạy dzô Session startup đặt dzô trỏng. Còn nữa, thằng FC deck hiểu sao lần này e setup lại ko thấy thằng Xinetd mặc dù đã download nguyên cái source của xinetd để ./configure với lại make install. Pó tay thật.

t800t8 said...

Hình như hôm nọ em bảo anh là em ko thích phụ thuộc vào thằng khác thì phải.

Thang Nguyen Cao said...

Ko thích phụ thuộc thằng khác là thế nào? Quản lý kiểu để xinetd manage e thấy vẫn hay hơn để Apache. Mà với CVS thì Apache đâu có làm ăn được gì. Okie?

t800t8 said...

Ha ha, lý với chẳng luận. Cái mình thích thì cho là hơn, còn những thứ khác chắc ruồi muỗi, cứt đái cả. Nếu svn:// + xinetd gì đó hay ho thì chắc chẳng thằng mẹ nào nó dùng kết hợp SVN với Apache cả.

Thang Nguyen Cao said...

A nói chuyện gì nghe thô bỉ ghê. Thật là càng ngày càng tệ đi. Về Vn rùi, để vợ nó chỉnh cho ra hồn. CVS đáp ứng tốt rùi, thì chuyển sang SVN làm deck gì cho rách chuyện. Hơn được cái deck gì nào? Mà những cái hơn đó anh dùng vào cái deck gì? Chưa đến lượt anh dùng đâu nhá ;)

t800t8 said...

Có thằng nào kêu SVN hay nhỉ? Hay là cũng chỉ nghe người khác nói hay rồi bắt chước? ;-)