Sunday, January 28, 2007

Sự phá sản của một ý tưởng

Cách đây vài tháng tôi đã có một ý tưởng về việc phát triển một hệ thống gọi là SSRSS (Synchronized System for RSS). Hệ thống này nhằm cung cấp một server cho phép người dùng sử dụng đồng thời nhiều máy tính có thể đồng bộ hóa newsfeed của họ một cách dễ dàng. Ví dụ, tôi có 2 máy tính, một ở nhà và một ở công ty. Tôi có thể sử dụng 2 feed reader khác nhau ở 2 máy nhưng đều được đăng ký các feed như nhau. Chẳng hạn tôi đã đọc tin A ở công ty, nó đã được đánh dấu đã đọc. Nhưng khi về nhà, feed reader ở máy tính tại nhà lại không thể biết rằng tôi đã đọc tin A và nó hiển thị tin A như là một tin mới. Việc đồng bộ hóa sẽ cho phép tôi khi về nhà, bật feed reader lên và tin A sẽ được đánh dấu đã đọc.

Để có thể giải quyết được vấn đề này, điều quan trọng nhất, theo tôi, đó là làm thế nào để blog server biết được rằng người dùng đã đọc tin. Khi đó server có thể đánh dấu các tin (đã được cache). Nhưng điều này chỉ có thể thực hiện được nếu feed reader implement API riêng biệt nào đó có nhiệm vụ tương tác với blog server (điều mà trước đây tôi đã ảo tưởng có cách vượt qua), giải pháp này đã được Bloglines sử dụng. Nhìn vào đó chắc hẳn các bạn đã thấy được hạn chế của nó: Nếu feed reader không sử dụng API của tôi nghĩa là không thể synchronize (thông qua server của tôi).

Cũng có một giải pháp khác, đó là feed reader hỗ trợ cache. Nghĩa là feed reader sẽ lưu trữ thông tin về các tin và upload lên một server mà các máy tính của người dùng có thể truy cập đến. Dựa trên các thông tin này, feed reader sẽ đồng bộ hóa các tin để xác định nó được đọc hay chưa. Giải pháp này đã được một số feed reader sử dụng (ví dụ RssBandit).

Trong khi đó thị trường feed reader, theo tôi, đã bão hòa với quá nhiều sản phẩm có các tính năng hấp dẫn. Việc tôi phát triển một feed reader để phục vụ cho SSRSS là hoàn toàn không thực tế.

Chính vì các lý do trên, tôi quyết định dừng việc phát triển SSRSS. Hy vọng rằng trong tương lai gần tôi sẽ có một ý tưởng mới hay ho, hấp dẫn và thực tế hơn.

Groovy syntax file for EmEditor

Yesterday, while waiting for the football match between Manchester United and Portsmouth in round 4 of FA Cup, I created a Groovy syntax file for EmEditor. This syntax file can help to highlight Groovy's keywords, class name in Groovy library and functions name.

You can get it here then import it into EmEditor.

Cheers to develop with Groovy!

Friday, January 26, 2007

t800t8.net is back

Hey blog buddies,

Now you can visit my blog via http://www.t800t8.net. And of course via http://t800t8.blogspot.com if you want.

Cheers,

t800t8

Wednesday, January 10, 2007

2 questions for iBATIS developers

I've just started to play with iBATIS in Action and I have 2 questions for iBATIS developers about configuration files.

- Why doesn't have <property> inside of <properties>?
My concern: Sometimes user wants to keep these properties inside of SqlMapConfig.xml rather than outside

- Why doesn't have 'file' or 'resource' attribute in <select>, <update>, <delete>,... which points to a .SQL file?
My concern: If it exists, DBA only needs to distribute SQL script files to developer and developer just needs to change a little of content rather than copy&paste