Thursday, November 23, 2006

<script> and XHTML

You already knew that in XHTML, all tags must be closed even it is an empty tag but there are always exceptions. In XHTML, it's <script>.

When you use <script> to add JavaScript code to your page, in familiar way, it will look like that

<script type="text/javascript" language="javascript">
// code here
</script>

And if you want to include a external JavaScript file, you can use (in XHTML way)

<script type="text/javascript" language="javascript" src="blah.js" />

But it doesn't work (in IE and Firefox). If you want to make it works, you must use

<script type="text/javascript" language="javascript" src="blah.js">
</script>

It makes me want to be crazy 'cause I don't understand what happens to my application when the script went mad with JavaScript errors.

FYI: Script and Style elements

Update: Can you find some other tags which do not following the "empty tag" rule in XHTML for me? ;-)

Wednesday, November 22, 2006

t800t8.net is temporary down

Which Java web framework you should learn next?

As in my previous post, I showed you an estimation for several Java web frameworks from Matt Raible. Did you take free time to examine it? OK, in despite of you did it or not, let's take a look at my choice.

For me, the choice is Struts. Struts, again Struts, a Gorilla of MVC web framework. But, not Struts, more exactly, it's Struts2 (former name is WebWork)

Why? Just see the new features of Struts2 2.0.2. You can see: code behind, zero configuration, and many more... All of them (new features in Struts2 2.0.x) are really brilliant.

In the past, WebWork is a good framework but IMO it has the lack of documentation (and also marketing). But now it became under the umbrella of ASF, I bet that it will have the success as its ancestor, Struts.

At this time, I'm working with v2.0.1 beta and I will upgrade to v2.0.2 immediately when it comes out.

Sunday, November 12, 2006

What is it, NetBeans?Update: Latest NetBeans 6

+ ints is an array of integer+ Format code with label problemThe text is inside the red border rectangle should be indented.

+ Members View will look annoying if a JAVA file contains several classes


+ When I create new project, if I change the project name after entering main class name, main class name will change to [package_name].Main automatically. Please keep it as I entered (for class name only).

I tried to report to NetBeans team but seems their reporting site does not support to report by images. Sorry NetBeans, I'm a lazy man.

Friday, November 10, 2006

Điều kỳ diệu của thiết bị điện tử

Cách đây khoảng một tuần, cái laptop của tôi đột ngột trở chứng. Không hiểu vì lý do gì mà Windows (cả Ubuntu nữa) báo laptop đang chạy bằng pin với biểu tượng pin xuất hiện ở góc màn hình trong khi tôi vẫn cắm adaptor. Tuy nhiên thực tế khi đó máy của tôi đang chạy bằng nguồn điện bình thường (vì nếu chạy bằng pin đương nhiên nó chẳng thể hoạt động được đến 10 tiếng liên tục).

Nếu tôi rút adaptor ra, khi đó máy thực sự chạy bằng pin vì thấy % lượng điện giảm. Nhưng khi cắm adaptor vào thì dường như pin không chịu sạc , % lượng điện vẫn giữ nguyên, không tăng mà cũng chẳng giảm.

Không hiểu làm sao, tôi bắt đầu thử các trò:

+ Giật pin ra khỏi máy khi máy đang chạy (vẫn cắm adaptor) --> máy tắt
+ Thử bật máy khi cắm adaptor nhưng pin không được lắp --> máy không bật được
+ Chạy update BIOS của Dell --> nó báo "Mày phải cắm cả pin và adaptor vào"

Tôi chắc mẩm: "Teo rồi, chuẩn bị toi hơn 100$ để mua cục pin mới rồi"

Chợt tôi phát hiện một điều lạ. Con Dell Inspiron của tôi khi vào setup BIOS có mục thông báo có adaptor hay không. Tôi thấy nó báo "Không" trong khi vẫn cắm adaptor và máy vẫn đang chạy bằng nguồn điện bình thường (trong BIOS cũng có hiển thị mức pin, nó giữ nguyên và kèm theo "Discharging").

Chuyện kỳ lạ thật phải không các bạn? Nhưng tôi phải giải quyết vấn đề của mình thế nào bây giờ?

Trong lúc loay hoay, tôi để ý thấy khi tôi "lung lay" cái adaptor, BIOS báo "Có" rồi lại "Không", rồi có lúc lại "Có", rồi lại "Không". Eureka, vấn đề đây rồi! Hóa ra kẻ có vấn đề là chiếc adaptor. Ngay chiều hôm đó tôi gửi nó cho công ty sản xuất và ngay chiều hôm sau tôi nhận được một cái khác hoàn toàn mới (điều khó có thể xảy ra ở Việt Nam).

Tuy giờ là một cái adaptor hoàn toàn khác (loại 75W) so với cái cũ (loại 90W) nhưng với tôi thế vẫn OK. Cấu tạo phần dây nối của chiếc adaptor này sẽ khó có thể lặp lại vẫn đề tôi vừa đã gặp phải. Hơn nữa, cái adaptor 90W vừa to vừa nặng. Hạnh phúc!

Thiết bị điện tử vốn mang tiếng chính xác nhưng cũng có khi xảy ra chuyện thần thoại :-D