Saturday, August 18, 2007

Vì sao bạn bị mất việc?

Nhân đọc bài báo "Vì sao bạn bị mất việc?” và cũng là tranh thủ trước khi qua nhà bạn chơi, tôi thử tự đặt mình vào hoàn cảnh mà nhà tuyển dụng hỏi tôi câu hỏi đó. Tôi sẽ trả lời như sau (tất nhiên đây là câu trả lời trung thực):

"Trước tiên tôi có thể khẳng định với ngài rằng, tôi không bị mất việc. Tôi nghỉ việc ở công ty đó. Và nếu câu hỏi được chuyển thành "Vì sao bạn nghỉ việc?" thì tôi có thể trả lời ngài thế này. Tôi nghỉ việc ở công ty đó vì tôi muốn tự tìm kiếm cho mình một môi trường làm việc tốt hơn, năng động hơn, cạnh tranh hơn, phù hợp với nhu cầu, khả năng cũng như mong muốn tiếp thu những kiến thức và kinh nghiệm mới cho bản thân."

Bạn nghĩ thế nào về câu trả lời như vậy? Và nếu bạn ở trong trường hợp đó, bạn có trả lời như tôi không?