Monday, March 20, 2006

IntelliJ Technology Network's forum changed

Now JetBrains uses Jive Forum for IntelliJ Technology Network's forum. It's better than before but I think it should be better if it has a rich editor, maybe WYSIWYG.

Check it out: http://www.intellij.net/forums/index.jspa

2 comments:

pcdinh said...

Tuấn thích cái IDE này nhỉ? Thú thực tớ sợ bị lock vào IDE. Không có NetBeans và PHPEclipse, tớ chẳng biết làm gì với các ứng dụng đến cả chục nghìn dòng mã. Nhất là mã mì ống của PHP. Thế nên tớ muốn bị lock vào cái IDE nào mà tớ đem đến công ty mà không sợ bị cấm dùng vì vi phạm bản quyền. Nhất là lúc làm cho các công ty nước ngoài.

t800t8 said...

Ừ, tớ khoái cái IDE này, khá thông minh. Nhất là mấy cái inspection, dạng như quickfix của Eclipse nhưng thông minh hơn. Đoạn soạn thảo XML hay JavaScript cũng tốt. Thấy Quang nói thằng này hỗ trợ J2EE hay hơn Eclipse.

Còn đoạn lock vào IDE thì tớ không ngại lắm. Nhưng nếu dùng đồ free thì tớ prefer thằng NetBeans hơn là Eclipse.