Monday, March 20, 2006

2 nice wallpapers for your 50' wide screen plasma monitor
2 comments:

pcdinh said...

Tớ thích cái trên. Tớ sẽ cắt lại nó cho thanh mảnh. Cái phần bên trái đẹp thiệt

t800t8 said...

Cẩn thận để làm wallpaper rồi có lúc cứ hì hục bấm mà chương trình không phản ứng gì đấy Định. :-D