Thursday, March 09, 2006

Báo với chẳng chí

Đây là một đoạn trích từ bài Ra đề thi sai, thầy giáo chấm đại

Người ra đề yêu cầu học sinh so sánh các số 27 và 243. Đây là bài
toán luỹ thừa của luỹ thừa.

Còn đây là 2 đoạn trích từ bài Tình nguyện viên nước ngoài bị tố cáo xâm hại tình dục

Đại diện Cảnh sát Australia vừa đề nghị cơ quan chức năng Việt Nam
truy bắt Charles Charlton White (35 tuổi, quốc tịch Australia).

Charles Charlton White là một cụ ông 71 tuổi, quốc tịch Australia,
thành viên của Tổ chức Tình nguyện viên toàn cầu, làm việc tại
Trung tâm Nuôi dưỡng, dạy nghề trẻ em đường phố tỉnh Quảng Nam.

Chẳng hiểu chúng nó ăn gì mà làm ăn như c. ấy.

No comments: