Thursday, March 02, 2006

Đã có IntelliJ IDEA in Action

Chỉ 4 ngày sau khi Manning đưa ra IntelliJ IDEA in Action, mình đã có nó. Tối về đọc xem có gì hay ho không.

Điều đáng tiếc là IntelliJ IDEA in Action dựa trên version 4 của IntelliJ IDEA chứ không phải dựa trên version mới nhất, 5.1.


Thêm thông tin: http://www.manning.com/books/fields3

No comments: