Friday, March 10, 2006

IntelliJ IDEA Demetra build 5181 is released

Cuối cùng thì phiên bản EAP tiếp theo của IntelliJ IDEA cũng đã ra lò vào lúc khoảng 12h30 sáng 11/3. Phiên bản này có một số thay đổi như sau:

* Code coverage integration (Code Coverage tab in JUnit run
configurations).
* Inspections. Support for multiple severities.
* Inspections. Diff between multiple inspection results.
* GUI Designer. Generate bound field name from component text.
* Option to fold annotations in the editor.
* JSP. Intention "Remove invalid attribute".
* Inspections. New scope "All uncommitted files".
* XML. Correct handling of encoding specified in the preamble.
* Bugfixes and minor improvements.

Đây là danh sách chi tiết các thay đổi trong build 5181.

Hiện giờ mình mới vừa cài đặt xong và đang bung OpenAPI javadoc & sources, plugins sources.

Cập nhật: Một số thay đổi dễ thấy nhất (về giao diện)

+ Cửa sổ Changes được bổ xung nút bấm cho phép hiển thị hay không hiển thị cấu trúc thư mục. Cửa sổ này hiện giờ còn hiển thị số file thay đổi, cũng như số file không được đánh phiên bản.


+ Maker rõ ràng hơn (giống các phiên bản trước build 5175)

Build 5175
Build 5181

+ Một số lỗi đã được sửa:
    - Lỗi liên quan đến toolbar và resize cửa sổ đã được sửa.
    - Lỗi liên quan đến Scope View

Cập nhật: Lỗi lạ vẫn còn xuất hiện trong build 5181. Mình đã report lại cho JetBrains.

No comments: