Monday, October 24, 2005

Một buổi sáng thanh bình!

Mặc dù đêm qua thức khá muộn nhưng sáng nay mình dậy khá sớm, có mỗi hơn 10h :-D

Sau mấy lời nhắn tin chúc cô ấy đi chơi vui vẻ, mình cắm đầu vào đọc Swing. Mở tung cửa sổ ra, nghe Canon in D trong cái thời tiết hơi lạnh lạnh bao quanh, cảm thấy lòng thật thoải mái. Có ai nghe Canon in D cùng mình ko?

Rock nhé: Yngwie Malmsteen
Violon + violoncen nhé: Bond
Rap nhé: Coolio
Techno nhé: Unknown

Mình khoái Yngwie MalmsteenBond hơn. Bạn thì sao?

Một buổi sáng thanh bình!

No comments: