Thursday, October 13, 2005

IDEA IntelliJ 5.0.2 Build #3516 EA

Tuy đã có tên 5.0.2 nhưng thực ra đây mới chỉ là phiên bản early access của IDEA IntelliJ 5.0.2 mà thôi.


+ Cải tiến đầu tiên và dễ nhìn thấy nhất là JetBrains đã cập nhật JRE 1.5.0 Update 5 cho IDEA IntelliJ. Nhưng sao JetBrains lại đề là JDK 1.5.0_05 nhỉ? Ngớ ngẩn!

+ Performance tốt hơn, đặc biệt khi nạp project.

Có thể trong vòng từ 1 đến 2 tuần nữa bản IDEA IntelliJ 5.0.2 chính thức sẽ được release.

No comments: