Monday, September 26, 2005

Cấp báo, cấp báo...

Sau một thời gian nghỉ ngơi, ngơi nghỉ, quán chó chúng tôi quyết định khai trương chở lại để đáp ứng sự mong đợi ngậm ngùi của quý khách hàng xa gần, gần xa, thân bằng thân hữu! Trong lúc xxx có gì sai sót, mong quý vị bỏ quá cho!

2 comments:

aaaaa said...

chả hiểu bác nói cái gì nữa, chán bác quá

t800t8 said...

Ha ha, nói chơi thôi mà, cần đếch gì hiểu đâu em. ;-P