Friday, October 14, 2005

Làm thế nào để confirm khi đóng cửa sổ bằng nút Close trên title bar trong Java?

Đơn giản lắm thêm đoạn code sau để có 1 thằng cu "đứng nghe" sự kiện đóng cửa sổ vào constructor của frame:

addWindowListener(new
WindowAdapter() {

@Override
public void windowClosing(WindowEvent event) {

if (JOptionPane.showConfirmDialog(WindowsAdapterFrame.this,
"Are you sure in exit?",
"Try WindowAdapter",
JOptionPane.YES_NO_OPTION) == JOptionPane.YES_OPTION) {

System.exit(0);

}

}

}
);

Thế thôi à? Không đâu! 1 điều rất quan trọng là phải thiết lập hành động mặc định khi đóng cửa sổ là "KHÔNG LÀM GÌ CẢ"

frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.DO_NOTHING_ON_CLOSE)

Thẻ <code> đếch thò thụt gì cả. Thẻ <pre> thì okie nhưng dòng text dài thì trông thật ngu xuẩn. Firefox đã tệ, IE còn tởm hơn!

No comments: