Tuesday, October 11, 2005

Firefox 1.5 Beta 2


Firefox 1.5 Beta 2 mới xuất chuồng được 2 ngày hôm nay.

Qua sử dụng ban đầu thì thấy phiên bản này đã đỡ đi được khá nhiều lỗi, đặc biệt một số lỗi rất ngu xuẩn như lúc hiện popup nhiều khi không thể đóng được, chạy Firefox nhìn thấy trong task list có firefox.exe nhưng chẳng thấy cửa sổ đâu cả, nhiều lúc cứ đớ đờ đơ cả máy ra...

Render của phiên bản này cũng tốt hơn (từ 1.5 Beta 1). Dùng phiên bản này vào Fixdown thấy lên được mục search, trong khi ở 1.0.x chẳng nhìn thấy đâu.

Hy vọng trong các phiên bản tiếp theo sẽ có nhiều cải tiến và đem lại tính ổn định cao hơn. Nếu không tớ quay lại dùng IE hoặc sang Opera (giờ đã free) còn tốt hơn.

No comments: