Sunday, June 25, 2006

Vài người vớ vẩn

Mẹ kiếp, đéo hiểu sao có những người vớ vẩn như vậy. Mang tiếng dân học Tin học chuyên ngành, chưa đến cái độ tuổi là già nhưng đã có những tư tưởng lười biếng. Ơ cũng xính làm kinh doanh, ơ mơ có một công việc nhàn nhã nhưng lại kiếm được nhiều tiền... Nhưng kiến thức, kinh nghiệm thì không chịu bồi bổ, tu dưỡng, suốt ngày cắm đầu vào chơi 3 cái trò game.

Với mình những người biết rõ mình đang ở đâu, khả năng của mình ở mức độ nào, biết mình muốn gì, có chí tiến thủ, có đầu tư thời gian để nâng cao kiến thức phù hợp với khả năng và định hướng của mình, người đó mới có thể nên người được.

Okie, chơi game, giải trí cũng tốt nhưng nên có hạn định về thời gian thôi chứ. Chứ cứ chơi game suốt ngày thì khi nào có với tới được cái ước mơ kinh doanh, công việc nhàn nhã nhưng lại kiếm được nhiều tiền kia?

Vớ vẩn và hoàn toàn vớ vẩn.

1 comment:

Anonymous said...

không phải một số mà nhiều người như vậy tồn tại trong xã hội, lúc nào cũng sống "đường hoàng, chậm rãi," ... trong khi lại muốn làm giám đốc, nhàn hạ, nhiều tiền và quyền lực,...