Saturday, November 12, 2005

Linh tinh

Hôm nay thấy Sun đem Java Studio Enterprise ra "bỏ chợ" nhào vô định tải về thì gặp Fatal exception to tướng. Quay sang phơ Java Studio Creator, cũng thế nốt. Chán!


Cài Visual Studio 2005 Professional (VS2005) được gần 10 ngày rồi mà chưa nghịch được gì mấy. Nghía qua thì thấy nó thay đổi cách làm việc khá nhiều. Đặc biệt là giờ VS2005 đã nhúng 1 thằng web server vào bên trong nó (tiền thân của thằng này chắc là Cassini). Thêm nữa là việc tách riêng các ứng dụng web ra cái gọi là Visual Web Developer 2005.

Thế nhưng chưa gì đã phát hiện VS2005 có bug. Giống như anh T nói "Cái bọn của nợ, mỗi lần sản xuất được cái quần thì thể nào cũng có vài miếng vá ở mông". Nhưng nghe nói lỗi này ko gặp ở VS 2005 Team Edition. Giờ tớ đang download VS 2005 Team Edition for Software Developers đây. 1 ngày + 4 tiếng nữa mới xong :-D

Hôm qua thì ICQ Support Team thông báo hiện giờ đếch gửi SMS đi TW được nữa. Củ chuối thế, phương tiện để mình liên lạc với cô ấy dễ dàng và đơn giản nhất giờ đã đi tong.

Ngồi nghe mấy bản nhạc trong cd The Best Of Sad Music mà thấy buồn nẫu ruột và nhớ cô ấy. Khả năng kí tiếp HĐ với công ty đã chắc trong tầm tay, giờ là cần xác định thời gian bao lâu và đặt bút kí nữa thôi. Bao lâu à? Mình đã có tính toán, cân nhắc cả rồi.

No comments: