Monday, November 28, 2005

ActiveState phò vật

Đang đọc regular expression định nghịch Perl tí thế mà vô site của ActiveState để download thử Komondo 3.5 về mà đíu được. Đăng ký thì bắt đến 2 lần, đến lúc nhập mail thì tòan báo Fatal Error không gửi được mail mà mình gõ cả mail Yahoo, cả mail công ty rồi đấy chứ. Phò vật!

Hot news: Theo kế hoạch thì FireFox 1.5 sẽ được tung ra vào ngày 29/11, cùng ngày với việc tung ra KDE 3.5.

Các tính năng mới trong FireFox 1.5: http://www.mozilla.org/products/firefox/releases/1.5.html

Các tính năng mới trong KDE 3.5: http://developer.kde.org/development-versions/kde-3.5-features.html

No comments: