Friday, May 19, 2006

Remove "Chat with me"

Remove "Chat with me" để lũ em chã khỏi vào nghịch vớ vẩn.

1 comment:

duyleq said...

quyết định sáng suốt ^_^