Tuesday, May 09, 2006

Cảm xúc đang trở lại

Tôi từng đã có nhiều kỉ niệm buồn với gia đình, tôi không thích, không hợp với cái cách sống của cả bố và mẹ tôi. Nhưng đối với tôi, gia đình vẫn là một thứ không thể thiếu. Tôi vẫn còn nhớ những đêm tôi co ro với tấm áo khoác mỏng trùm trên người thay chăn một mình trên Hobo với những bữa cơm tối được để dành từ trưa. Nó đã ăn sâu vào trong óc tôi với việc hiểu về sự cần thiết của một gia đình êm ấm, hạnh phúc.

Cuộc sống vẫn cứ tiếp nối...

Silhouettes
by Smile Empty Soul

Silhouettes above the cradle hold me down
They won't let me go the wrong way
My mother taught me all the fables, told me how
In the end all the sinners have to pay
But...

I don't wanna live like my mother
I don't wanna let fear rule my life
And I don't wanna live like my father
I don't wanna give up before I die

He worked so hard his bones are breaking
He wore them down but long ago he lost the feeling
His good intentions leave me shaking, show me how
I don't ever want to end up like he did
And...

I don't wanna live like my mother
I don't wanna let fear rule my life
And I don't wanna live like my father
I don't wanna give up before I die

When i have kids
I won't put any chains on their wrists, I won't
I'll tell them this
There's nothing in this world that you can't be if you want it enough

I don't wanna live like my mother
I don't wanna let fear rule my life
And I don't wanna live like my father
I don't wanna give up before I die

I don't wanna live like my mother
I don't wanna let fear rule my life
I don't wanna live like my father
I don't wanna give up before I die

No comments: