Tuesday, December 06, 2005

Mục đích học Java của tôi

Đây là câu trả lời cho câu nói "Cho biết mục đích trước rồi bàn tiếp ;-)" của anh cl khi có 1 bạn hỏi "Học Java như thế nào?".

Em muốn học Java để:

+ Nắm chắc được những API của nó
+ Hiểu được cái hay của OO cũng như các nguyên tắc thiết kế
+ Có thể viết được những chương trình có khả năng mở rộng và flexible tốt nhất
+ Theo đuổi sở thích và đam mê của mình

2 comments:

Anonymous said...

đam mê đến chừng nào rồi bàn tiếp ;-)

t800t8 said...

Tặng bạn (anh ;-)) bài thơ con cóc

Đam mê ko thiếu, chỉ thiếu xiền
Xiền ko đầy túi, đói lăn quay
Lăn quay ra đấy, ai thèm ngó
Ngó chẳng ai thưa, mình cứu mình