Wednesday, December 07, 2005

JDK 5.0 Update 6 đã được tung ra

Đúng cái hẹn cứ 2 tháng một lần, Sun lại tung ra bản update tiếp theo cho JDK. Giờ đã là phiên bản update 6. Phiên bản này có sửa một loạt lỗi từ phiên bản update 5 và củng cố cũng như nâng cao tính bảo mật của Java, một tiêu chí đã được nhấn mạnh trong Java kể từ khi nó ra đời và thời gian rồi đã phát hiện 1 số lỗi. Tiếp tới có lẽ là 2 bản update nữa trước khi Mustang ra lò, dự kiến vào mùa hè 2006.

Giữa cái nóng như thiêu, như đốt của mùa hè 2006 để xem ngựa thảo nguyên (mustang) tung vó thế nào ;-)

No comments: