Tuesday, August 19, 2008

Picture of the day

Have fun guys :-)


Note: It wasn't taken by me :-D

1 comment:

Anonymous said...

Cảnh này dưới miền Tây nhiều lắm anh. Hồi năm nhất đại học e đi mùa hè xanh về dưới, suốt một tháng toàn đi thế này :D. Nhưng cũng thú vị, cá phía dưới thi nhau phặp phặp :))