Wednesday, May 02, 2007

Cái chết

Vừa rồi Tr thông báo anh N mới mất. Bần thần cả người. Mới vừa hôm nọ anh em còn nhậu...

Cuộc sống chẳng thể lường trước điều gì sẽ xảy ra. Hôm nay còn mà mai đã thành cát bụi. Nhìn lại bản thân thấy mình chưa làm được gì, cũng chẳng có gì. Buồn thật. Để rồi đến lúc mình thành cát bụi, phỏng mình có chi đây?

Xin chia buồn với gia đình anh N :-(

No comments: